Avís legal

 

LLEI LSSICE

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, PRÍNCEPS I PRINCESES li informa de que és titular del website WWW.PRINCIPESYPRINCESAS.NET. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'Esmentada Llei, PRÍNCEPS I PRINCESES li informa de les dades següents: El titular d'esta pàgina web és Erica Ramírez Aix, amb NIF 48589949b i domicili social en PRÍNCEPS I PRINCESES; C/Trafalgar 2; 46930 Quart de Poblet (València). L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és [email protected], i el número de contacte és el següent: 961.52.68.82 / 634.962.232

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de PRÍNCEPS I PRINCESES conferix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de PRÍNCEPS I PRINCESES, totes les condicions d'ús ací establides sense perjuí de l'aplicació de la corresponent normativa de compliment obligatori legal segons el cas. Les pàgines web de PRÍNCEPS I PRINCESES proporcionen gran diversitat d'informació, servicis i dades. L'usuari assumix la seua responsabilitat en l'ús correcte del website. Esta responsablidad s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per PRÍNCEPS I PRINCESES per a l'accés a certs continguts o servicis oferits per les webs. També serà responsable de l'ús que li de a les claus d'accés que haja obtingut amb l'ompliment dels formularis mencionats.

  • L'ús de de la informació, servicis i dades oferits per PRÍNCEPS I PRINCESES contràriament a allò que s'ha disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'orde públic, o que de qualsevol altre mode puguen suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

PRÍNCEPS I PRINCESES no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l'usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a què es puga accedir per mitjà dels enllaços.

PRÍNCEPS I PRINCESES declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, pogueren derivar-se de la navegació per les seues pàgines web. En 1 conseqüència, PRÍNCEPS I PRINCESES no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l'usuari.

 

MODIFICACIONS

PRÍNCEPS I PRINCESES es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Les dites modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de totes maneres admissible en dret i seran de compliment obligatori durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

PRÍNCEPS I PRINCESES es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, PRÍNCEPS I PRINCESES informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informe de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguen instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l'accés a la website de PRÍNCEPS I PRINCESES no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PRÍNCEPS I PRINCESES informa els usuaris del seu website que les dades personals demanats per l'empresa per mitjà dels formularis sitis en les seues pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de PRÍNCEPS I PRINCESES, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establits entre ambdós parts.

Així mateix, PRÍNCEPS I PRINCESES informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició per mitjà d'un escrit a la direcció PRÍNCEPS I PRINCESES; C/Trafalgar 2 , 46930 Quart de Poblet (València)

 

Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seues pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a PRÍNCEPS I PRINCESES Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seues pàgines web sense el consentiment expresse de PRÍNCEPS I PRINCESES.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

PRÍNCEPS I PRINCESES es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i PRÍNCEPS I PRINCESES es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es poguera suscitar entre l'usuari PRÍNCEPS I PRINCESES, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Quart de Poblet, València.

 

PREUS I CONDICIONS:

Qualsevol preu que apareix en esta web té inclosos impostos corresponents a l'adquisició del mateix en àmbit nacional.

 

FORMA I GASTOS D'ENVIAMENT:

En el cas d'enviament a domicili es farà segons s'acorde entre el client y la botiga.

Els preus dels productes a la venda estan determinats en euros i inclouen l'IVA corresponent. A estos preus caldrà afegir, en tot cas els gastos d'enviament pertinents, les quals seran comunicades a l'Usuari abans de formalitzar la comanda, i hauran de ser acceptats expressament per este al confirmar l'adquisició, tenint diversos encallem:

Fins a 20 Euros, es pot manar per Correus (24-72 hores) import de 4€, o per Seur (24-48h) import 8€.
De 20 a 60€ , es pot manar per Correus (24-72 hores) Import de 6€ o per Seur (24-48h) import 8€.
De 60 a 100€, es pot manar per Seur (24-48h) import 8 euros.
Per a comandes superiors a 100€ el va enviar serà GRATUÏT.
En tots els casos es pot usar l'opció d'Arreplega en Botiga, de manera GRATUÏTA, i es podrà arreplegar en les següents 48 hores des que es fa la comanda en la nostra botiga sítia en :
Carrer Trafalgar, número 2 Davall, Quart de Poblet, València.

Els preus podran actualitzar-se en qualsevol moment per part de PRÍNCEPS I PRINCESES, no obstant , els preus aplicables a cada comanda seran els vigents en el moment en què l'usuari confirme la compra dels productes objecte de compra.

Este lloc web ha sigut creat per Principes i Princeses con caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.A través d'este Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'este lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a este lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a este lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a este lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre principesyprincesas i l'usuari.

 

El titular del lloc web pot oferir servicis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïsquen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

 

IMPORTANT: L'accés i la navegació en este lloc web suposa acceptar i conéixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

Prínceps i Princeses utiliza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir estos fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés. 

El procés d'introducció de dades bancàries com ara (núm. de targeta de crèdit, data caducitat de la targeta...) seran sempre transmesos per mitjà de protocol de comunicació segura (HTTPS://) de tal forma que cap tercer tinga accés a la informació transmesa via electrònica.